Organizator i Jury

 

Organizator 

Historia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc sięga 1934 roku. Początkowo działało ono jako Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą, a następnie – Polskie Towarzystwo Ftyzjatryczne. Ta ogólnopolska organizacja, zrzeszająca lekarzy ftyzjatrów opracowywała zagadnienia naukowe, związane z gruźlicą, zachęcała i wdrażała lekarzy do pracy naukowej oraz prowadziła działalność popularyzacyjną i wydawniczą. W latach międzywojennych Towarzystwo brało udział w pracach nad przygotowaniem projektu Polskiego Instytutu Badań nad Gruźlicą oraz Ustawy Przeciwgruźliczej. Po wojnie nastąpiło rozszerzenie zadań statutowych, powstały nowe oddziały terenowe i wzrosła liczba członków.

Współczesną nazwę Towarzystwo przyjęło w 2006 roku. Dziś należą do niego lekarze różnych specjalności, głównie specjaliści chorób płuc, ale również osoby posiadające wyższe wykształcenie, związane z ochroną zdrowia w zakresie chorób płuc i gruźlicy. Aktualnie działa 14 sekcji Towarzystwa, m.in. Sekcja Chorób Obturacyjnych.

Oddziały PTCHP – obecnie jest ich 17 – pełnią rolę szkoleniową, stanowią ośrodki myśli i działalności naukowej w dziedzinie ftyzjopneumonologii. Od 1946 roku zorganizowano kilkadziesiąt krajowych zjazdów Towarzystwa oraz kilka tysięcy posiedzeń naukowych.

Członkowie PTChP prowadzą działalność opiniodawczą, dotyczącą zagadnień rozwoju ftyzjatrii i pneumonologii w kraju, a także przed- i podyplomowe szkolenia w zakresie pulmonologii dla lekarzy różnych specjalności. 

Towarzystwo reprezentuje ftyzjatrię i pneumonologię polską na konferencjach międzynarodowych i zjazdach zagranicznych. Jego członkowie biorą również udział w pracach międzynarodowych towarzystw naukowych, organizują sesje krajowe i międzynarodowe.

Oficjalnym czasopismem Towarzystwa od 1991 roku jest dwumiesięcznik „Pneumonologia i Alergologia Polska”.

Więcej informacji na stronie internetowej


 


Mecenas 

Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 47.700 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Oferuje m.in. innowacyjne leki stosowane w przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc (POChP), idiopatycznym włóknieniu płuc i astmie.

Boehringer Ingelheim to firma odpowiedzialna społecznie. Trwałym fundamentem działalności grupy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np. globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca, wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

Firma, założona w roku 1885, pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer. Jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

Więcej informacji na stronie internetowej


 

 

Jury:

     prof. Władysław Pierzchała – Przewodniczący,
     prof. Adam Antczak,
     prof. Ewa Augustynowicz- Kopeć,
     doc. Adam Barczyk,
     prof. Halina Batura - Gabryel,
     prof. Joanna Chorostowska - Wynimko,
     dr Małgorzata Czajkowska - Malinowska,
     prof. Dorota Górecka,
     prof. Rafał Krenke,
     prof. Krzysztof Sładek,
     prof. Paweł Śliwiński,
     dr Tadeusz Zielonka

     Przedstawiciel Mecenasa Plebiscytu.

   

 

POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
UL. WRONIA 45, LOK. 132
00-870 WARSZAWA
WWW.PTCHP.ORG
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC    |    projekt: www.wpoldodziewiatej.pl