Nagrodzeni

W drugiej edycji plebiscytu „Oddech dla Życia” statuetki i nagrody dla laureatów zostały przyznane w trzech kategoriach. Zwycięzcami w Plebiscycie zostali:

Lek. med. Magdalena Pawelec-Winiarz, specjalista chorób płuc w kategorii „Opieka nad pacjentami chorymi na POChP” – uwzględniającej szczególne zaangażowanie w dążeniu do podnoszenia jakości życia chorych – za  wyjątkowe oddanie na rzecz pracy z najciężej chorymi, opiekę i organizację wsparcia dla pacjentów w okresie ciężkich zaostrzeń choroby.

Dr n. med. Szymon Skoczyński, specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
w kategorii „Działalność dydaktyczna na rzecz środowiska medycznego i edukacji społecznej w obszarze POChP” – za zaangażowanie w szerzenie wiedzy na temat niewydolności oddychania zarówno w okresie stabilnym, jak i podczas zaostrzeń POChP oraz skutecznie realizowaną aktywność edukacyjną angażującą szerokie środowisko medyczne – lekarzy, młodych lekarzy pneumonologów, pielęgniarki i studentów.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem, specjalista chorób płuc, specjalista alergolog w kategorii „Wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze POChP” – za wyjątkowe  zaangażowanie w pracę  naukową i konsekwentnie prowadzoną misję propagowania wiedzy na temat POChP, łączącą działalność naukową  i edukację społeczną.  

Dr n. med. Katarzyna Górska, specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
w kategorii „Wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze POChP” – za szereg prac naukowych
z wykorzystaniem autorskich narzędzi badawczych, przybliżających rozumienie mechanizmów dotyczących POChP.

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
UL. WRONIA 45, LOK. 132
00-870 WARSZAWA
WWW.PTCHP.ORG
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC    |    projekt: www.wpoldodziewiatej.pl