Organizator i Jury

 

Organizator 

Historia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc sięga 1934 roku. Początkowo działało ono jako Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą, a następnie – Polskie Towarzystwo Ftyzjatryczne. Ta ogólnopolska organizacja, zrzeszająca lekarzy ftyzjatrów opracowywała zagadnienia naukowe, związane z gruźlicą, zachęcała i wdrażała lekarzy do pracy naukowej oraz prowadziła działalność popularyzacyjną i wydawniczą. W latach międzywojennych Towarzystwo brało udział w pracach nad przygotowaniem projektu Polskiego Instytutu Badań nad Gruźlicą oraz Ustawy Przeciwgruźliczej. Po wojnie nastąpiło rozszerzenie zadań statutowych, powstały nowe oddziały terenowe i wzrosła liczba członków.

Współczesną nazwę Towarzystwo przyjęło w 2006 roku. Dziś należą do niego lekarze różnych specjalności, głównie specjaliści chorób płuc, ale również osoby posiadające wyższe wykształcenie, związane z ochroną zdrowia w zakresie chorób płuc i gruźlicy. Aktualnie działa 14 sekcji Towarzystwa, m.in. Sekcja Chorób Obturacyjnych.

Oddziały PTCHP – obecnie jest ich 17 – pełnią rolę szkoleniową, stanowią ośrodki myśli i działalności naukowej w dziedzinie ftyzjopneumonologii. Od 1946 roku zorganizowano kilkadziesiąt krajowych zjazdów Towarzystwa oraz kilka tysięcy posiedzeń naukowych.

Członkowie PTChP prowadzą działalność opiniodawczą, dotyczącą zagadnień rozwoju ftyzjatrii i pneumonologii w kraju, a także przed- i podyplomowe szkolenia w zakresie pulmonologii dla lekarzy różnych specjalności. 

Towarzystwo reprezentuje ftyzjatrię i pneumonologię polską na konferencjach międzynarodowych i zjazdach zagranicznych. Jego członkowie biorą również udział w pracach międzynarodowych towarzystw naukowych, organizują sesje krajowe i międzynarodowe.

Oficjalnym czasopismem Towarzystwa od 1991 roku jest dwumiesięcznik „Pneumonologia i Alergologia Polska”.

Więcej informacji na stronie internetowej

 


Mecenas 

Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 47.700 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Oferuje m.in. innowacyjne leki stosowane w przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc (POChP), idiopatycznym włóknieniu płuc i astmie.

Boehringer Ingelheim to firma odpowiedzialna społecznie. Trwałym fundamentem działalności grupy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np. globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca, wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

Firma, założona w roku 1885, pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer. Jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

Więcej informacji na stronie internetowej

 

Jury:

prof. Władysław Pierzchała – Przewodniczący,
prof. Adam Antczak,
prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć,
doc. Adam Barczyk,
prof. Halina Batura-Gabryel,
prof. Joanna Chorostowska-Wynimko,
dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska,
prof. Dorota Górecka,
prof. Rafał Krenke,
prof. Paweł Śliwiński,
prof. Waldemar Tomalak,
dr Tadeusz Zielonka,

Oliver Koehncke, Dyrektor Generalny Boehringer Ingelheim Polska, Przedstawiciel Mecenasa Plebiscytu.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
UL. WRONIA 45, LOK. 132
00-870 WARSZAWA
WWW.PTCHP.ORG
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC    |    projekt: www.wpoldodziewiatej.pl