Nagrodzeni

W pierwszej edycji plebiscytu „Oddech dla Życia” statuetki i nagrody dla laureatów zostały przyznane w trzech kategoriach. Zwycięzcami w  plebiscycie zostali:

Dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak w kategorii „Opieka nad pacjentami z POChP

uwzględniającej szczególne zaangażowanie w dążenie do podnoszenia jakości życia chorych – za niezwykłe zaangażowanie i poświęcenie w opiece nad chorymi na POChP w okresie ciężkich zaostrzeń choroby.   

Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan w kategorii „Działalność dydaktyczna na rzecz środowiska medycznego w obszarze POChP”

– za konsekwentnie i skutecznie realizowaną od wielu lat misję szerzenia wiedzy na temat POChP zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów.

 

Dr n. med. Michał Bednarek w kategorii „Wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze POChP”

– za szereg prac naukowych poświęconych epidemiologii POChP, które pozwoliły na określenie częstości występowania tej choroby w polskiej populacji.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
UL. WRONIA 45, LOK. 132
00-870 WARSZAWA
WWW.PTCHP.ORG
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC    |    projekt: www.wpoldodziewiatej.pl